ORGANITZACIÓ:ndex

 • Encarregada: Margalida Oliver Barceló
 • Adreçat a: alumnes d’Infantil i Primària.
 • Temporalització: sessions diàries de 6:30 a 8:30 h.
 • Lloc: menjador escolar.
 • Preu:
   • 2€/hora.

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS.

 • Temps de berenar: els/les alumnes que ho desitgin podran berenar durant el període de guarderia. Cada infant el durà de casa seva.
 • Sessions de vídeo: projeccions de pel·lícules infantils i/o reportatges sobre la natura.
 • Planificació de racons de joc o de treball: Se disposarà de jocs de taula per tal de treballar la grafomotricitat en petit grup. Els materials que es faran servir tendran finalitats diverses, com ara: encaixar, enfilar, apilar, classificar, associar, identificar, aparellar, pintar, dibuixar, etc.