QÜESTIONARI PER AL DIAGNÒSTIC COMUNITARI SOBRE

CONSUM DE DROGUES I CONDUCTES ADDICTIVES

drogues

 

L’Ajuntament de Campos, amb la col·laboració de l’IMAS, està elaborant el Pla MUNICIPAL D’ACTUACIONS SOBRE CONSUM DE DROGUES I CONDUCTES ADDICTIVES.

 

El pla abordarà la intervenció en la problemàtica de les addiccions des de la perspectiva de la prevenció, de la formació i de la informació, juntament amb les accions encaminades a l'assistència i a la incorporació social. Si viviu o treballeu a Campos i voleu donar la vostra visió sobre el tema , podeu contestar al qüestionari que trobareu al següent enllaç:

 

http://www.imasmallorca.net/ca/formulari/q%C3%BCestionari-al-diagn%C3%B2stic-comunitarisobre-consum-de-drogues-i-conductes-addictives

 

L’enllaç estarà disponible per a totes les persones de Campos des de dia 1 d’abril de 2019 a dia 1 de maig de 2019

 

Gràcies per col·laborar! 

 

 

 

NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

proteccio de dades

 
 
 
 


  GESTIB PER A FAMÍLIES

 ACCÉS AL GESTIB

https://www3.caib.es/xestib/

 CANVI DE CONTRASENYA

https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do