rellotge

     Jornada escolar:  De les 8:30 a les 13:30h.

    Reunions de pares i mares: Dimarts de 13:30 a 14:30h.

    Escola matinera: De 6:30 a 8:30h.

    Menjador: De 13:30 a les 15:00h.

                                               Activitats extraescolars: De 15:00 a les 17:00h.

 

 foto aeria